Jdi na obsah Jdi na menu
 

Přesná pravidla

27. 8. 2007

SHRNUJÍCÍ PRAVIDLA PROJEKTU BRUSLIČKA 2007

 

I.                  Popis

Projekt bruslička je určen pro členy oddílů přihlášených do PROJEKTU BRUSLIČKA 2007 a jedná se o systém nepohárových soutěží při zachování věkových kategorií platných v České republice s rozdělením kategorií na A a B. Závod je vždy smíšený pro chlapce a děvčata. Kategorie přípravky je rozdělena nikoliv dle výkonnosti, nýbrž dle věku. Kategorie žačky mladší a žačky je spojena do jedné kategorie nazvané „žačky“ z důvodu poměrně malého zájmu oddílů o tyto kategorie. Tyto dvě kategorie mají sice různou délku volných jízd, ovšem to není na překážku hodnocení, neboť rozhodčí budou s tímto seznámeni a nebudou závodníky sankcionovat ani pro různou délku volných jízd ani pro různou náplň; budou posuzovat samotný výkon bruslaře bez ohledu na to, zda jízda má náplň a délku pro tu či onu kategorii. Náš oddíl nebude pro tyto soutěže zařazovat pro kategorii žačky krátký program, pravděpodobně namísto krátkého programu vypíše dva povinné prvky (skok, příp. kombinace a pirueta). Kategorie žačky  je sice rovněž dle výkonnosti rozdělena též na A a B (viz. níže), náš oddíl bude tuto kategorii „vypisovat“ jen pro úroveň B z důvodu dosud velmi malého zájmu výkonnostně lepších závodníků o kateg.A.

 

Vše podstatné a aktuální (seznam přihlášených oddílů, výsledky závodů, rozpis závodů, žebříček a další) naleznete na stránkách: www.projekt-bruslicka.estranky.cz

Pro vypsané soutěže platí obdobně Pravidla krasobruslení platná v České republice s tím, že s ohledem na to, že se jedná o soutěže nepohárové, není třeba splnění příslušných testů a počet rozhodčích pro všechny kat. je 3 (jeden z bodujících rozhodčí je zároveň vrchním rozhodčím).

II.              II.        Kategorie

Přípravka A: nar. od 1.7.2002 a mladší

Přípravka B: nar. od 1.7.2001 do 30.6.2002

Nováčci mladší A: nar. od 1.7.2000 do 30.6.2001

Nováčci mladší B: nar. od 1.7.2000 do 30.6.2001

  Nováčci A: nar. od 1.7.1999 do 30.6.2000

Nováčci B: nar. od 1.7.1999 do 30.6.2000

Žačky nejmladší A: nar. od 1.7.1997 do 30.6.1999

Žačky nejmladší B: nar. od 1.7.1997 do 30.6.1999

Žačky (spojené kat. žačky mladší a žačky)A. : nar. od 1.7.1992 a mladší

Žačky (spojené kat. žačky mladší a žačky)B. : nar. od 1.7.1992 a mladší

 

Délka volných jízd bude shodná s délkou volných jízd danou v pravidlech krasobruslení. U kat. přípravka je délka volné jízdy v max. délce 1.30min., není vyloučeno, aby pořadatel u kat. přípravka namísto volné jízdy stanovil povinné prvky.  Náplň volných jízd je libovolná.

Rozdělení do kat. A a B 

1)              1) Přípravka – rozdělení dle věku – viz. výše 

2)              2)Nováčci mladší – nováčci - žačky nejmladší: 

A: děti, které se účastní běžně nepohárových soutěží (i mimo PROJEKT BRUSLIČKA), zvládají základní prvky bruslení (prvky uvedené v testu č. 1, příp. testu č. 2) a bruslí déle než jeden rok.

B: děti, které zatím nezvládají dobře základy bruslení (prvky  uvedené v testu č. 1, příp. testu č. 2), zpravidla se bude jednat o děti, které bruslení pojímají velmi rekreačně, příp. děti, které bruslí jen velmi krátce a věkově jsou v kat. mimo přípravku. V našem oddíle to jsou hlavně  děti, které pokračují v kursu školy bruslení, do které chodily loňský rok. Podmínkou účasti v této kategorii je čestné prohlášení oddílu, za který závodník startuje, že se dosud nezúčastnil žádného testu výkonnosti (byl-li někdo už jen na testu výkonnosti č. 1 a zúčastnil se testu tak jak by to mělo být, tj. s odpovídajícími dovednostmi, pak je to bruslař, který zvládá základní bruslení a má startovat v kat. označených písm. A).  

3)  Žačky  

Tuto sloučenou kategorii navrhuji nerozdělovat dále na A a B z důvodu poměrně malého zájmu dětí o tyto kategorie. Náš oddíl bude vypisovat tuto kategorii jen v úrovni B, nicméně nikomu nebráníme v tom, aby rozlišení na A a B provedl. 

A: děti, které se účastní běžně nepohárových soutěží 

B: děti s nízkou výkonností, podmínkou účasti v této kategorii je čestné prohlášení oddílu, za který závodník startuje, že závodník startující v kat. B se buď žádného testu výkonnosti nezúčastnil, nebo se zúčastnil jen testu č. 1, 2 nebo 3. Má-li někdo výkonnost, že se účastnil i testů vyšších, pak může startovat buď v kat. A, pokud bude vypsána pořádajícím oddílem nebo může jet na jakýkoliv jiný pohárový či nepohárový závod vypsaný „mimo“ závody Projektu Bruslička 2007.

 

Pozn. doufáme, že je každý trenér soudný a že chápe rozlišení dětí do výkonnosti A a B. Výkonnost A rozhodně neznamená výkonnost pohárovou, PROJEKT BRUSLIČKA 2007 je systémem nepohárových soutěží! Není však vyloučeno a zpravidla to bude u pořádajícího oddílu, aby děti, které se občas pohárových soutěží zúčastní, mohly startovat i v soutěžích zařazených v PROJEKTRU BRUSLIČKA 2007 - samozřejmě v kat. A.

Je vyloučeno, aby závodník v jedné soutěži startoval jak v kat. A, tak v kat. B. Je však možné, aby závodník startující na začátku sezóny v kat. B v průběhu sezóny přešel do kat. A z důvodu zlepšené výkonnosti. Začne-li startovat v kat. A, pak už není možný jeho zpětný návrat do kat. B.

 

 

III.           III.        Soutěže:  

Všechny zúčastněné oddíly by měly do 30. září 2007 na elektronickou adresu uvedenou na stránkách : www.projekt-bruslicka.estranky.cz zaslat přepokládaný název a termín soutěže.  Poté bude sestaven kalendář závodů s tím, že podrobný rozpis závodu je pořadatel povinen zaslat na příslušnou el. adresu nejméně 5 týdnů před konáním soutěže. Rozpis závodu bude uveřejněn rovněž na stránkách : www.projekt-bruslicka.estranky.cz. První závod bude pravděpodobně ve Dvoře Králové nad Labem  v pol. října t.r.

 

Soutěže jsou pro členy oddílů přihlášených do PROJEKTU BRUSLIČKA 2007 (celkem 16 klubů), pro sezónu 2007/2008 je seznam přihlášených oddílů uzavřen. Přihlášky oddílů do projektu na další sezónu 2008/2009 je do 31.7.2008.  

 

Přihlášené oddíly: 

-         PKK Roudnice nad Labem

-         SK Kraso Cheb

-         KK Chomutov

-         BK České Budějovice

-         TJ Kraso Beroun

-         BK Hradec Králové

-         KK Nymburk

-         TJ Spartak Nové Město nad Metují

-         KK Slaný

-         Kraso Náchod

-         BK Variace Liberec

-         KK Karlovy Vary

-         FSC Technika Brno

-         HC PZ KRASO Kladno

-         Klub krasobruslení při ASPV Sokolov

-         TJ Dvůr Králové nad Labem

  

Vize PROJEKTU BRUSLIČKA 2007 je taková, že soutěže budou pro členy přihlášených oddílů, členové nepřihlášených oddílů se účastní buď pohárových soutěží nebo nepohárových soutěží pořádaných mimo PROJEKT BRUSLIČKA 2007.

 Výsledky závodů je pořadatel povinen do jednoho týdne zaslat rovněž na příslušnou el. adresu uvedenou na stránkách : www.projekt-bruslicka.estranky.cz.

 

Po prvních dvou uskutečněných závodech bude založen žebříček, který bude ke konci každého měsíce aktualizován. Žebříček bude nejdéle od 1.12.2007 uveřejňován rovněž na stránkách : www.projekt-bruslicka.estranky.cz. Žebříček bude veden pro všechny kat. včetně přípravky.  

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 27. srpna 2007 

                                        JUDr. Michaela Koblasová – vedoucí projektu