Jdi na obsah Jdi na menu
 

   

 

Vítejte na webových stránkách 

"PROJEKTU BRUSLIČKA" 

 

...NOVINKY... 

   Všechny důležité informace a dokumenty týkající se českého krasobruslení - kalendář závodů, výsledky závodů, žebříček naleznete na webových stránkách ČKS - www.czechskating.org   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro pořadatele soutěží, kteří namísto přípravky – prvky zařazují kat. „Benjamín B1 – začátečníci“

Žádám všechny pořadatele o to, aby  v případě zařazení kat. B1 – začátečníci :

  1. byla dodržena jednotná délka VJ (max. čas 2 min) tak, aby pro každý závod nebylo nutno měnit programy (dle délky stanovené pořadatelem)
  2. bylo dodrženo pravidlo jednotného hodnocení, tj. že bruslař soutěžící v této kategorii bude hodnocen jen za  své  bruslařské dovednosti a vzpřímenou piruetu (tato kategorie totiž supluje kategorii Přípravka – prvky! a je přípravou na kat. Benjamín B1). Je na každém pořadateli, zda stanoví, zda se jedná o volnou jízdu bez skoků nebo zda se jedná o volnou jízdu s max. 1 skokem ze skoků předepsaných pro kat. B1 (1T, 1S, 1Lo), který však i v případě jeho zařazení do programu nebude součástí hodnocení.

Dodávám, že v případě většího zájmu o kat. Benjamín B1 – začátečník, bude i tato kategorie součástí Žebříčku projektu Bruslička, který bude  v tuto sezónu opět obnoven a následného Finále projektu Bruslička (březen 2019).

Michaela Koblasová, autorka projektu Bruslička

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňuje všechny pořadatele soutěží projektu Bruslička na to, že v pravidlech pro tyto soutěže (str. 3) je níže uvedené:

Rozhodcovský sbor musí sestávat min. ze tří rozhodčích (vrchní rozhodčí může být zároveň bodujícím rozhodčím), kteří jsou jako rozhodčí uvedeni v platném (aktuálním) seznamu rozhodčích vedených ČKS.   Pokud jde o rozhodování tanců na ledě, pak s ohledem na omezené množství rozhodčích pro tuto kategorii v České republice, se pro soutěže projektu Bruslička povoluje, aby tuto kategorii rozhodovali rozhodčí, kteří tuto specializaci nemají.   

Pokud se pořadateli nepodaří zajistit výše uvedený sbor sestávající výhradně z aktivních rozhodčích, nechť tuto skutečnost oznámí do 10 dnů před konáním soutěže na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz. V takovém případě může být udělena výjimka s tím, že menšina rozhodcovského sboru může sestávat i z neaktivních rozhodčích.

O výjimkách budete informování v sekci – Výjimky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované Finále projektu Bruslička 2019 se z důvodu malého zájmu o tuto soutěž neuskuteční (zájem o tuto projevily ve stanoveném termínu do 31.12.2018 pouze dva kluby).  Věřím, že zájem o tuto soutěž bude v dalších letech větší, a že se nám ji podaří upořádat v březnu 2020).

Žebříček projektu Bruslička bude veden až do konce sezóny 2018/2019 a budou do něj započítány všechny soutěže, které splní podmínky projektu Bruslička:

  • soutěž rozhodují minimálně tři rozhodčí zapsaní v seznamu aktivních rozhodčích, který vede ČKS
  • výsledky soutěže jsou do 48 hodin zaslány na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz

JUDr. Michaela Koblasová, autorka projektu Bruslička

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pořadatel XXVI. ročníku Malé ceny Nového Města rozšiřuje závod o kategorii Benjamín B1 začátečníci. Přihlášky do této kategorie zasílejte s ostatními rovněž do 25.1.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.5.2018- do rubriky  "Dokumenty" vložena nová pravidla Brusličky 2018/2019 včetně náplní VJ

22.10.2018- do rubriky  "Dokumenty" vloženy protokoly pro rozhodčí

21.1.2019- do rubriky  "Propozice k závodům" byly vloženy propozice Velké ceny Prostějova 2019

22.1.2019- do rubriky  "Propozice k závodům" byly vloženy propozice 2. ročníku závodu Ledový trojlístek

1.2.2019- rubrika  "Kalendář závodů" byla aktualizována

1.2.2019- do rubriky  "Propozice k závodům" byly vloženy propozice X. ročníku Podkrušnohorské brusličky

11.2.2019- do rubriky  "Výsledky závodů" byly vloženy výsledky 5. ročníku závodu Poděbradské ledové srdce

13.2.2019- do rubriky  "Výsledky závodů" byly vloženy výsledky Křišťálové brusle 2019

17.2.2019- do rubriky  "Výsledky závodů" byly vloženy výsledky VIII. ročníku Ledečské piruety

19.2.2019- v rubrice "Žebříček" byly aktualizovány žebříčky všech kategorií ke dni 15.2.2019