Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sdělení ohledně organizace soutěží

2. 11. 2007

Sdělení ohledně organizace soutěží v rámci PROJEKTU BRUSLIČKA 2007

Jak již bylo deklarováno v průvodních dokumentech, zůstává pro letošní -
první rok - fungování PROJEKTU BRUSLIČKA 2007 nezměněno pravidlo, že je na
každém z oddílů přihlášeném do projektu, aby zvážil, zda uspořádá soutěž v
rámci PROJEKTU BRUSLIČKA 2007. Pokud tuto soutěž uspořádá, pak by měla být
pouze pro děti z oddílů do projetku přihlášených. Pokud má za to, že závod
těmito dětmi "nenaplní" nebo z jiného důvodu bude tu či onu kategorii chtít
otevřít i pro další přihlášené, pak mu v tomu nic nebrání, avšak takový
závod, nebo jeho část (kategorie), nebude brána jako soutěž v rámci projektu
(výsledky nebudou uveřejněny na webu + nebudou započítány do žebříčku).
Žádám, aby každý kdo takový krok učiní, dal zavčasu vědět správci web.
stránek (sl. Hamanová), nejdéle do 5 dnů před konáním závodu - aby tato
informace mohla být známa i ostatním zúčastněným. Důvodem, který nás zatím
vede k tomuto řešení je jednak to, že každý měl dostatek možností a
informací ohledně projektu a mohl se do tohoto zapojit a hlavně je zde to
hledisko, že už nyní je zřejmé, že počet dětí přihlašovaných do projektových
soutěží je tak vysoký, že je velmi pravděpodobné, že bude docházet k
omezování počtu dětí přijatých do soutěže (hlavně se to týká kat. žačky
nejmladší A) a takto dojde k poškození oddílů do projektu přihlášených, když
tyto se přihlásily, byly z větší části ochotni uspořádat projektový závod a
celkově se zapojit do organizace projektu a ne jen využívat místy výhody
vzniklého projetku. Dodávám, že mě těší zájem ostatních oddílů o projekt,
nevylučuji, že koncepce pro další sezónu bude úplně jiná (i ohledně úplného
otevření soutěží pro každého zájemce, což by vyžadovalo daleko větší počet
soutěží, aby se předešlo tomu, co rozhodně nechci, tedy vyškrtávání dětí z
oddílů v projektu aktivních), nepředpokládala jsem takový zájem o myšlenku
uceleného systému nepohárových soutěží, a proto budu zcela určitě v budoucnu
vyvíjet snahu ve spolupráci s Českým krasobruslařským svazem, aby došlo k
ještě většímu rozvoji tohoto projektu.

JUDr. Michaela Koblasová - vedoucí projektu